شرح کالا

مدل

ابعاد کارتن مادر

تعداد کالا در هر بسته کادوئی

تعداد کالا در کارتن مادر

وزن کارتن مادر (کیلوگرم)

تابه مینی نشکن
کوچک و بزرگ

176-170

170*(36.6*22/58)

176*(35.5*31/47)

2

12
20

Kg 13
Kg 15