شرح کالا

مدل

ابعاد کارتن مادر

تعداد کالا در هر بسته کادوئی

تعداد کالا در کارتن مادر

وزن کارتن مادر (کیلوگرم)

تابه 3 تیکه با درب به نام رویال

168

28*32.5/45.5

3

4 جعبه کادوئی

Kg 14