شرح کالا

مدل

ابعاد کارتن مادر

تعداد کالا در هر بسته کادوئی

تعداد کالا در کارتن مادر

وزن کارتن مادر (کیلوگرم)

تابه دسته دار متوسط نشکن
تابه دسته دار کوچک نشکن

148
160

215*345*440

2
2

12
24

Kg12/90
Kg 15