شرح کالا

مدل

ابعاد کارتن مادر

تعداد کالا در هر بسته کادوئی

تعداد کالا در کارتن مادر

وزن کارتن مادر (کیلوگرم)

لیوان پایه دار orig

173

25.3*41.3/48.2

6

36

Kg 10