شرح کالا

مدل

ابعاد کارتن مادر

تعداد کالا در هر بسته کادوئی

تعداد کالا در کارتن مادر

وزن کارتن مادر (کیلوگرم)

قندان – شکلات خوری

166-163

31*5/37*47/5

1

18-12 

Kg 14