شرح کالا

مدل

ابعاد کارتن مادر

تعداد کالا در هر بسته کادوئی

تعداد کالا در کارتن مادر

وزن کارتن مادر (کیلوگرم)

میوه خوری چهار گوش    پایه دار

154

 

1

6

Kg 12