شرح کالا

مدل

ابعاد کارتن مادر

تعداد کالا در هر بسته کادوئی

تعداد کالا در کارتن مادر

وزن کارتن مادر (کیلوگرم)

میوه خوری گود پایه دار
میوه خوری گود پایه دار

155
157

 

1
1

4
4